Nová akcia

10.10.2009 20:19

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.